PUBG Mobile VN MOD APK (Khóa Mục Tiêu, Tự Ngắm Bắn, Xác Định Vị Trí Kẻ Địch, Item, Trang Bị) v2.4.0

Modded by Lý Gia Tùng
Tên PUBG Mobile VN
Phiên bản 2.4.0
Tính năng MOD Khóa Mục Tiêu, Tự Ngắm Bắn, Xác Định Vị Trí Kẻ Địch, Item, Trang Bị
Kích thước 2 GB
Yêu cầu Android
Thể loại